Kataster stavb

  • vpis stavbe v kataster stavb

    Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, s katerim se stavba in deli stavbe vpišejo v kataster stavb. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Vpis stavbe v kataster stavb je predhodni postopek oblikovanja Akta za ustanovitev etażne lastnine v stavbi z več deli. Vpis stavbe v kataster stavb je potrebno opraviti pri večstanovanjskih stavbah, katerih deli stavbe so le parcialno vpisani v zemljiško knjigo po Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS).


 

  • sprememba podatkov katastra stavb

    Z elaboratom za spremembe podatkov katastra stavb izvajamo spremembe številke stavbe ali številke dela stavbe, spremembe lege, oblike ali površine, spremembe dejanske rabe, spremembe številke stanovanja ali poslovnega prostora, zdrużitev in delitev stavbe ali dela stavbe, vpis novega dela stavbe, izbris stavbe ali dela stavbe.

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe