Reference

Spoštovan bralec !Kot si še opazil, je na trgu sto geodetskih družb, ki reklamirajo iste storitve, na spletnih predstavitvah ponujajo zelo podobno vsebino in se hvalijo na vse pretege, da so najboljše. Predno »poskusiš geodezijo«, prelistaj seznam opravljenih del, referenc. Da, tu se pojavijo razlike. Reference so dolgoročni pokazatelj delovanja firme. Iz njih je razbrati strategijo in delovanje podjetja, kvaliteto izdelkov in zaupanje v naše storitve. Če pa podrobno poznaš investitorje geodetskih storitev in stopnjo zahtevnosti opravljenih del, lahko izveš mnogo več. Oceniš lahko ali so vsa govoričenja in pisarija prazne obljube ali besede dejanj.


Dobrodošel v našo družbo GEODET, d.o.o., Novo mesto 

 

Zakoličenje objektov (Z)

 

 • objekti in gospodarska infrastruktura, notranja tehnološke oprema večjih stavb gospodarske družbe KRKA, d.d., Novo mesto v Novem mestu in Šentjerneju (objekti zadnjih let: NOTOL 2, VODARNA 2, del čistilne naprave, OPSI, Kotlovnica),   KRKA, d.d., Novo mesto; BEGRAD d.d.; CGP, d.d.; FA - ST, gradbeništvo d.o.o; PAGRAS, d.o.o.; MALKOM Novo mesto d.o.o.;  GPT Novo mesto d.o.o., 2000-2016,
 • zakoličba notranje  tehnološke opreme v objektih KRKA, d.d., Novo mesto NOTOL 2 in objektu KRKA, d.d., Novo mesto v  Jastrebarskem Hrvaška; BRINOX d.o.o., 2014-2016,
 • zakoličba komleksa Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti v Novem mestu; Lado Kastelec s.p., 2013-2015
 • zakoličba poslovnih objektov Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica, Livada, Novo mesto 2012-2015
 • zakoličba objekta Vrtec Mali Slatnik; AG - MA d.o.o., 2015,
 • zakoličba objektov po Sloveniji;  AS INVEST d.o.o., 2015,
 • zakoličba poslovnega objekta AvtoSlak v Bršljinu, Novo mesto; Avto SLAK d.o.o.
 • zakoličba poslovnih objektov Tiskarna Novo mesto d.d.; 2012
 • zakoličba objekta Vrtec Šmarjeta; MALKOM Novo mesto d.o.o., 2014,
 • zakoličba trgovskega centra v Mirni Peči; KZ TREBNJE, 2014,
 • zakoličba nadstrešnic ADRIA MOBIL, d.o.o. v  Novem mestu, 2014,
 • zakoličba vodovoda Primštal, kanalizacije Čatež, KORBAR-GRADNJE d.o.o. 2013-2014
 • zakoličba trimsteze v občini Mirna; Flopin d.o.o., 2013,
 • zakoličba kanalizacije Ruperčvrh in kanalizacije Potok-Prapreče; MALKOM Novo mesto d.o.o., GPI Tehnika, 2013-2014
 • položajna zakoličba in prenos višin v industrijsko halo H, REVOZ d.d., MALKOM, Novo mesto d.o.o., 2012
 • hotel BALNEA v Dolenjskih Toplicah, TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto; BEGRAD d.d., 2008,
 • večstanovanjski objekt LEVJI DVOREC, osnovna šola ŠENTRUPERT, industijska tehnika v INKOS d.o.o. Krmelj, industrijski kompleks PREIS v Sevnici, več stanovanjskih objektov,   BETONAL d.o.o. Trebnje, 2008 - 2009,
 • naselje URBANJE v Novem mestu, IKONS družba za razvoj prostora d.o.o., 2008 - 2009,
 • republiška cesta skozi PODBOČJE in hodnik za pešce v Drnovem, Krško, UNI d.o.o. Podbočje, 2008 - 2009,
 • stanovanjske stavbe pri Mirni, več stanovanjskih objektov, KRALOVŠ d.o.o., 2008,
 • stanovanjski objekt VRTOVI NA KRKI, Novo mesto, ZIL INŽENIRING d.d.; MALKOM NOVO MESTO D.O.O., 2008,,
 • trgovski center MERCATOR – SUPERMARKET v Šentjerneju, BEGRAD d.d., 2008,
 • objekt ŽUPNIJA ŠKOCJAN, GPI TEHNIKA D.O.O., 2008,
 • stanovanjske stavbe tehnološkega parka Podbreznik - Novo mesto, BEGRAD Črnomelj, 2007,
 • zakoličba objekta VRTNI CENTER ROTAR, KRŠKO, BEGRAD d.d. 2007
 • zakoličba objekta SEIDLOVA PLOŠČAD, NOVO MESTO, BEGRAD d.d. 2007
 • zakoličba ceste in 12 hiš v Žabji vasi, Novo mesto, GPI TEHNIKA D.O.O., 2007,
 • poslovno-trgovski objekt TABAKUM export-import d.o.o. na Podbevškovi ulici v Novem mestu, BEGRAD d.d., 2008,
 • celoten kompleks ADRIA MOBIL, d.o.o. v  Novem mestu, BEGRAD Črnomelj d.o.o., 2004-2005,
 • multikino TUŠ v Novem mestu, BEGRAD Črnomelj d.o.o.,
 • podaljšek industrijske hale v REVOZ d.d., MALKOM, Novo mesto d.o.o.,
 • stanovanjski bloki v Novem mestu - Mrzla dolina, BEGRAD d.d.,
 • občasne zakoličbe za gospodarsko družbo VINGRAD, D.O.O. Novo mesto,1992 - 2009,
 • zakoličba stanovanjske soseske ŽUPNCA, Novo mesto, CGP, d.d.,
 • občasne zakoličbe kanalizacijskih in vodovodnih omrežij, KOMUNALA Novo mesto d.o.o.
 • zakoličba predvidenega odkupa zemljišč za Ljubljansko cesto v Novem mestu, ACER Novo mesto d.o.o.,
 • zakoličba pokritega bazena Terme Čatež, GPG
 • vsakotedenjske zakoličbe stanovanjskih stavb, poslovnih stavb, gospodarski objektov za fizične oseb na območju Dolenjske.


 

Geodetski načrti (GN)

 

 • geodetski načrti PGD, PID gospodarske družbe KRKA, d.d., Novo mesto, lokacije v Novem mestu in okolici, Ljutomer, 2000-2016
 • geodetski načrt za OPPN KRKA Ločna Novo mesto, ACER Novo mesto d.o.o., 2016,
 • geodetski načrt za OPPN Hrastulje pri Škocjanu, ACER Novo mesto d.o.o., 2015,
 • geodetski načrti poslovnih objektov Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica, Livada, Novo mesto 2012-2015
 • geodetski načrt Vrtec Šmarjeta; MALKOM Novo mesto d.o.o., 2015,
 • zakoličba objekta Vrtec Mali Slatnik; AG - MA d.o.o., 2015,
 • zakoličba objektov po Sloveniji;  AS INVEST d.o.o., 2015,
 • geodetski načrti komleksa Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti v Novem mestu; Lado Kastelec s.p., 2012-2015
 • 3D geodetski načrt mestnega jedra Novo mesto, geodetski načrt bolnišničnega kompleksa SBNM za PGD in za lokacijki načrt, MONM, 2009-2015,         
 • geodetski načrt trgovskega centra v Mirni Peči; KZ TREBNJE, 2014,
 • Geodetski načrti Tiskarna Novo mesto d.d.; 2011-2015,
 • Geodetski načrti hotela BALNEA Dolenjske Toplice, Hotel Šport Otočec, Hotel Otočec Hotel Šmarješke Toplice, TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto, 2008 - 2014,
 • Geodetski načrt PID Ruperčvrh; MALKOM Novo mesto d.o.o.; 2014,
 • Geodetski načrt PID kanalizacija Potok-Prapreče; MALKOM Novo mesto d.o.o., GPI Tehnika, 2013-2014
 • geodetski načrti vodovoda Primštal, kanalizacije Čatež, KORBAR-GRADNJE d.o.o. 2013-2014
 • več geodetskih načrtov na območju REVOZ d.d., Spina Novo mesto d.o.o.; STIA NGI d.o.o., 2012,
 • geodetski načrt novega stanja za osnovno šolo in telovadnico OŠ Stopiče, MONM, 2011,
 • geodetski načrt novega stanja za kanalizacijo v Stopičah , GIRO FRANC ROVŠEK S.P., 2011
 • geodetski načrt za PGD Tiskarna Vesel d.o.o., 2012,
 • geodetski načrt za Pošto Slovenije na Podbevškovi ulici, 2012,
 • geodetski načrti za Planinsko društvo  Novo mesto, 2012,
 • geodetski načrt za Vrtec Ciciban na Ragovski v Novem mestu, 2010, ID - INTERIER DESIGN Novo mesto, d.o.o.,
 • geodetski načrt za kompleks Gimnazije Novo mesto, Gimnazija Novo mesto, 2011,
 • geodetski načrt za kompleks BTC, Češča vas, BTC d.d., 2008-2012,
 • raznolike tehnične storitve (predhodni izračuni volumnov in izdelava predlogov parcelacij), AG Novo mesto, d.o.o., 2012-2014
 • geodetski načrt bolnišničnega kompleksa SBNM za PGD, SBNM, 2012
 • geodetski načrti za Občino Straža, Občina Straža, občasno 2010-2012,
 • geodetski načrt novega stanja za vodovod Mekote - Medvedjek, KORBAR - GRADNJE GRADBENE STORITVE D.O.O., 2012
 • 3D geodetski načrt Bolnice Zgornji Hrastnik, 2009, Dolenjski muzej Novo mesto
 • geodetski načrt novega stanja po končani gradnji za republiško cesto skozi PODBOČJE, UNI d.o.o. Podbočje, 2008 - 2009,
 • geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje Karteljevo in Gorenje Kamenje, 2008, TOPOS d.o.o.
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, avtocestni odsek Karteljevo - Lešnica v obsegu cca 41 ha, CGP, d.d., TOPOS d.o.o., 2007,
 • geodetski načrt za OLN Kanižarica v obsegu cca 45 ha, Občina Črnomelj in TOPOS d.o.o., 2007,
 • več geodetskih načrtov za OLN v Novem mestu, Mestna občina Novo mesto,
 • geodetski načrt s podzemnim in nadzemnim katastrom komunalnih naprav za Osnovno Šolo Vavta vas, Mestna občina Novo mesto,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks ADRIA MOBIL, d.o.o. v  Novem mestu, BEGRAD Črnomelj d.o.o.,
 • geodetski načrti novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks multikino TUŠ v Novem mestu in poslovno-stanovanjski objekt TUŠ na Drski v Novem mestu, VILA BLOK  S3 na Žlebej v Novem mestu, REAL, d.o.o. Novo mesto
 • geodetski načrti srednje velikosti (velikostni red 3 ha), ELEKTRO LJUBLJANA D.D.
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks stanovanjske soseske ŽUPNCA, Novo mesto in geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za poslovno-stanovanjski kompleks Pavlinov hrih II, Trebnje, CGP, d.d.,
 • geodetski načrti novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks stanovanjskih blokov v Novem mestu - Mrzla dolina, BEGRAD d.d.,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks KOVINOTEHNA MKI d.o.o., KOVINOTEHNA MKI d.o.o.,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks "JERNEJČEK", Ljubljana, Trnovski pristan, BEGRAD d.d.,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za kompleks STANOVANJSKI BLOK MRZLA DOLINA J2 - 70 stanovanj, DOLNOV d.o.o., Kranj
 • geodetski načrti za pridobitev gradbenega dovoljenja in novega stanja zemljišča po končani gradnji na območju Dolenjske,
 • geodetski načrt za PGD za 7,5 km kanalizacije na Mirni, STADIJ, d.o.o., Postojna
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za GLAVARJEV TRG, TREBNJE, BEGRAD d.d., REAL, d.o.o. Novo mesto, 2007
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za SEIDLOVA PLOŠČAD, NOVO MESTO, BEGRAD d.d., REAL, d.o.o. Novo mesto, 2007
 • geodetski načrt za PGD za 4,5 km kanalizacije Račje selo, Blato-Trebnje, STADIJ, d.o.o., Postojna,
 • geodetski načrt za PGD za 2 km kanalizacije Štefan, žaga, Trebnje, KOMUNALA TREBNJE,
 • geodetski načrt za OLN Jedinščica (velikostni red 15 ha), BEGRAD d.d., 2007
 • geodetski načrt za OPPN - POGANCI (velikostni red 18 ha), MESTNA OBČINA NOVO MESTO, 2008,
 • geodetski načrt za CIKAVA-PRENOVA OPPN I in Cikava-jug/1, (velikostni red 51 ha), MESTNA OBČINA NOVO MESTO, 2008,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji za GRAD OTOČEC, SL - INŽENIRING BORŠT D.O.O., TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto, 2007,
 • geodetski načrt za OLN za večji stanovanjski kompleks v BREŽICAH, BEGRAD d.d., 2007
 • geodetski načrt za PGD za 4,5 km obnove vodovoda Šentlovrenc - Veliki Gaber, SEGIS D.O.O., Postojna, 2007, 2008,
 • geodetski načrt za PGD, območje Karteljevega in Gorenje Kamenje, vodovod, kanalizacija, TOPOS d.o.o., 2008,
 • geodetski načrt za PGD, območje Dolenja nemška vas, kanalizacija, Antonija Rotar, PROJEKTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV S.P., KOMUNALA TREBNJE D.O.O., 2008,
 • geodetski načrt za PGD, vrtnarija, G G NOVO MESTO d.d., 2008 - 2012,
 • geodetski načrt za območje ARKADA - Novo mesto, BIM INTERNATIONAL D.O.O., 2007,
 • geodetski načrt za ZN Brod, kompleks Domnovo, BROD INVEST, D.O.O., 2008 - 2012,
 • geodetski načrt za PGD za pivnico AS, Šentrupert, AGROMED d.o.o.; ESPLANADA D.O.O., 2008,
 • geodetski načrt za PGD na Podbevškovi ulici v Novem mestu, TABAKUM EXPORT-IMPORT D.O.O., 2007-2012,
 • geodetski načrt za PGD na Podbevškovi ulici v Novem mestu, - geodetski načrt za PGD na Podbevškovi ulici v Novem mestu, NOVAK, NOVO MESTO, D.O.O., 2008,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po k. g. za VRTNI CENTER ROTAR, KRŠKO, BEGRAD d.d., 2007,
 • geodetski načrt za PGD za transformatorsko postajo v Pogancih, Novo mesto, ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., 2007,
 • geodetski načrt gradu KARTELJEVO, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007,
 • geodetski načrt gradu STARI GRAD, KRKA, d.d., Novo mesto, 2008,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča za objekt LEVJI DVOREC, geod. načrt za stanovanjski objekt v Štefanu, Trebnje, BETONAL d.o.o. Trebnje, 2008,
 • geodetski načrt za stanovanjskoposlovni objekt  in vrstne hiše v Šentjerneju, HORIZONT INŽENIRING, HRIBŠEK SREČKO S.P., 2008, 2009
 • geodetski načrt za osnovno šolo v SMOLENJI VASI, ARHA d.o.o., 2008 - 2011,
 • geodetski načrti gospodarske družbe KRKA, d.d., Novo mesto v Novem mestu, Šentjerneju, Ljutomeru, KRKA, d.d., Novo mesto., od 1992 - 2012,
 • geodetski načrti gospodarske družbe URSA Slovenija, d.o.o., 2009 - 2012,
 • trgovski center MERCATOR - SUPERMARKET in kulturni dom Šentjernej , BEGRAD d.d., 2008,
 • poslovno sodelovanje s SPINA novo mesto d.o.o., 2008 - 2012
 • poslovno sodelovanje s ESPLANADA d.o.o., 2008 - 2009

 

 

Vpisi stavb in spremebe podatkov katastra stavb (KS)

 

 • vpis stavbe v kataster stavb za objekta VŠZU in Kulturnega centra Janeza Trdine, 2013-2015
 • evidentiranje v uradne evidence, kompleks poslovnih objektov Tiskarna Novo mesto d.d.; 2012
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za VILA BLOK S3, Žlebej, Novo mesto, REAL, d.o.o. Novo mesto,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb poslovno-špedicijske stavbe na mejnem prehodu Obrežje, REAL, d.o.o. Novo mesto,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za stavbe Poslovno-stanovanjski kompleks Pavlinov hrih II, Trebnje, CGP, d.d.,
 • prvi vpis stavb v kataster stavb za stavbe celotnega kompleksa ADRIA MOBIL, d.o.o. v  Novem mestu, IBE d.d.
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za večstanovanjsko stavbo, ulica Bizeljska cesta 16, Brežice, CRP d.o.o.
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za kompleks 10. stanovanskih stavb ŽUPNCA, Novo mesto, CGP, d.d.,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za POSLOVNI KOMPLEKS - SKALA BREŽICE, SKALA d.o.o.
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za večstanovanjski stavbi ŽAGAR -  MIKLAVČIČ, Štefan pri Trebnjem, LINEA MITJA ŽAGAR s.p.
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za štiri vrstne hiše Nad Mlini, Novo mesto, VINGRAD, D.O.O. Novo mesto,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za Poslovno-stanovanjski kompleks POD TOPOM, Novo mesto, REAL, d.o.o. Novo mesto,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za vešstanovanjsko stavbo in parkirno hišo, STANOVANJSKI BLOK J1, LAMELA 1,2 - ZN MRZLA DOLINA, Novo mesto, BEGRAD d.d.,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za stavbo policije, občine, lekarne, pošte, Šentjernej, REAL, d.o.o. Novo mesto,
 • prvi vpis stavbe KZ KRKA, Bršljin, Novo mesto, KZ KRKA Z.O.O.
 • prvi vpis stavbe K4 na Kočevarjevi ulici 4, Novo mesto, REAL, d.o.o. Novo mesto,
 • prvi vpis poslovno-stanovanjske stavbe na Dolenjski cesti, 45 stanovanj in poslovnih prostorov, Ljubljana-Rudnik, BEGRAD d.d.,
 • prvi vpis poslovno-stanovanjske stavbe Prinovec v Šmarjeških toplicah, BEGRAD d.d.,
 • prvi vpis stavbe S4 na Kočevarjevi ulici 12A, Novo mesto, REAL, d.o.o. Novo mesto, ARHA d.o.o., Črnomelj,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za vešstanovanjsko stavbo STANOVANJSKI BLOK MRZLA DOLINA J2 - 70 stanovanj, DOLNOV d.o.o., Kranj, Arhitekton, d.o.o., Novo mesto
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za vešstanovanjske stavbe "JERNEJČEK", Ljubljana, Trnovski pristan, BEGRAD d.d., Novo mesto,
 • prvi vpisi stavb (6 blokov po 17 stanovanj) na Sokolski ulici na Mirni, KOMUNALA TREBNJE,
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V KAREJU C/III v Brežicah - 64 stanovanj + 4 poslovni prostori, SL - INŽENIRING BORŠT D.O.O.
 • več prvih vpisov stavb v Dobovi, Nova vas pri Jesenicah na Dolenskem, Brežice, Šentjernej, Novo mesto, Trebnje ter sprememb podatkov katastra stavb (delitve delov stavb),
 • prvi vpis stavbe v kataster stavb za POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT V KRMELJU, 12 stanovanj + 4 poslovni prostori, SL - INŽENIRING BORŠT D.O.O.,
 • vpis stavbe v kataster stavb za GLAVARJEV TRG, TREBNJE, 66 stanovanj + 4 poslovni prostori, BEGRAD d.d., REAL, d.o.o. Novo mesto, 2007,
 • vpis stavbe v kataster stavb za SEIDLOVA PLOŠČAD, NOVO MESTO, 54 stanovanj + 3 poslovni prostori, ELITE d.o.o. KRŠKO,  REAL, d.o.o. Novo mesto, 2007,
 • vpis stavbe v kataster stavb za stavbo ARHIV SLOVENIJE na Roški v Ljubljani, Ministrstvo za javno upravo, 2008,
 • vpis stavbe večstanovanjski objekt LEVJI DVOREC, BETONAL d.o.o. Trebnje, 2008,
 • vpis stavb stanovanjskoposlovnega objekta in vrstnih hiš v Šentjerneju, HORIZONT INŽENIRING, HRIBŠEK SREČKO S.P., 2008,
 • vpis stavbe v kataster stavb za POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT TROBENTICA V BREŽICAH, SL - INŽENIRING BORŠT D.O.O.,
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z SKLOP NEPREMIČNINE SLAVKO NAHTIGAL S.P., 2008 - 2009,
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z LERAN d.o.o. Novo mesto, 2008 - 2009
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z NEPREMIČNINE NOVO MESTO, NEDANOVSKI ROBERT, K.D., 2008 - 2009
 • vpis stavbe večstanovanjski poslovni objekt (upravna stavba TRIGLAV, TELEKOM, MONM) na Novem trgu, Novo mesto, 2009,
 • vpis stavbe v kataster stavb in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi za večstanovanjski objekt Prešernova cesta 13A, Brežice, 2009-2015, NEPREMIČNINSKI SKLAD PIZ, d.o.o.


 

Storitve zemljiškega katastra, ureditev mej, parcelacije (ZK)

 

 • storitve zemljiškega katastra so bile izvedene v zgoraj navedenih referencah storitev katastra stavb in izdelavi geodetskih načrtov,
 • storitve zemljiškega katastra in katastra stavb, optimizacija vpisov na območju Dolenjske, Ljutomera za KRKA, d.d., Novo mesto, KRKA, d.d., Novo mesto, 2000-2015,
 • storitve zemljiškega katastra in katastra stavb na območju kompleksa v Jedinščici, MALKOM Novo mesto, d.o.o., 2010-2012,
 • storitve zemljiškega katastra in katastra stavb za območje kompleksa URSA SLOVENIJA, d.o.o., URSA SLOVENIJA, d.o.o., 2011-2012,
 • storitve zemljiškega katastra in katastra stavb na območju Ljubljanske ceste poleg kompleksa Mercator in kompleksu Mercator v Bršljinu, CGP, d.d., 2012,
 • storitve zemljiškega katastra na območju NGC v Bršljinu, AVTOTRANSPORTI KASTELEC KASTELEC LADO S.P., 2012-2015
 • storitve zemljiškega katastra na območju DOMNOVO, Brod invest, d.o.o., 2010, 2011,
 • evidentiranje stavb na kompleksu BTC, Češča vas, BTC d.d., 2008-2011,
 • storitve zemljiškega katastra Občine Mirna Peč, Občina Mirna peč, 2008-2012
 • storitve zemljiškega katastra Občine Dolenjske Toplice, Občina Dolenjske Toplice, 2009-2015
 • storitve zemljiškega katastra Občine Straža, Občina Straža, občasno, 2009-2012,
 • storitve zemljiškega katastra Občine Šentrupert, Občina Šentrupert, 2009
 • parcelacija lokalne ceste DRAŠIČI-VIDOŠIČI-KAMENICA, GI STARC, d.o.o., 2008,
 • parcelacija Ljubljanske ceste v Novem mestu, parcelacija ceste Češča vas - Zalog, Mestna občina Novo mesto, 2008,
 • parcelacija za bencinski servis STARINE na Otočcu, PETROL d.d., Ljubljana; ELEA IC d.o.o., 2008,
 • parcelacija ceste Velike Brusnice - Leskovec, 1 km , Mestna občina Novo mesto,
 • evidentiranje Upravne stavbe CGP, Novo mesto, CGP, D.D., 2008,
 • evidentiranje stavbe ARKADA, Novo mesto, BIM INTERNATIONAL D.O.O., 2008,
 • parcelacija Ljubljanske ceste, 1 km+0,5 km , Mestna občina Novo mesto, 2008-2012,
 • parcelacija ceste Vinja vas - Podgrad, 2012 , Mestna občina Novo mesto,
 • parcelacija ceste v Zalogu, Novo mesto, 0,5 km , Mestna občina Novo mesto,
 • nekaj storitev zemljiškega katastra za Občino Črnomelj, 2007, 2008,
 • storitve zemljiškega katastra na območju Dolenjske.
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z SKLOP NEPREMIČNINE SLAVKO NAHTIGAL S.P., 2008 - 2009,
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z LERAN d.o.o. Novo mesto, 2008 - 2012,
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z NEPREMIČNINE NOVO MESTO, NEDANOVSKI ROBERT, K.D., 2008 - 2015,
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi geodetskih storitev z KVADRAT NEPREMIČNINE, POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI IN SVETOVANJE D.O.O., 2008 - 2015,


 

 • Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

 

 • Kataster komunalnih naprav in vodov za gospodarsko družbo KRKA, d.d., Novo mesto v Novem mestu in Šentjerneju, Novem mestu-Bršljin, Novem mestu-Gotna vas, Ljutomer, KRKA, d.d., Novo mesto, 2000-2016
 • Kataster komunalnih naprav in vodov za gospodarsko URSA SLOVENIJA, d.o.o, v Novem mestu-Bršljin, URSA SLOVENIJA, d.o.o, 2008-2013
 • Evidentiranje omrežja javne razsvetljave Občine Mirna Peč v kataster gospodarske javne infrastrukture, Občina Mirna Peč,
 • Evidentiranje omrežja optičnega kabla v Novem mestu in Brežicah, GRATEL d.o.o., Kranj, 2006, 2007, 2008,
 • Evidentiranje svetilk javne razsvetljave Mestne občine Novo mesto, Občine Straža in Občine Šmarješke Toplice, 2007,
 • vpisi elementov GJI v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ELEKTRO LJUBLJANA d.d, PETER-S TELEURH TELEKOMUNIKACIJSKI INŽENIRING IN TRGOVINA LJ, UPC TELEMACH D.O.O.,
 • vpisi elementov GJI v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za območje republiške ceste skozi PODBOČJE, UNI d.o.o. Podbočje, 2009

 

 

Ostale storitve

 

 • niveliranje okoli objekta nova lakirnica; REVOZ d.d., 2015,
 • izračun izkopov zemeljskih mas na gradbiščih kompleksa KRKA, d.d., Novo mesto v Novem mestu, zadnja jama RKC4, 1992-2015,
 • izračun izkopa zemeljskih mas Nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti v Novem mestu; Lado Kastelec s.p., 2012-2015
 • izračun volumna izkopa v peskokopu ZABUKOVJE, GM KUSELJ, Anica Kuselj s.p., 2008 - 2012,
 • spremljanje izkopa zemljine na območju AC pododsek PONIKVE - HRASTJE od P339 do P377 in POSLOVNO - STORITVENE CONE MAČKOVEC - 1, MINERVO D.D. LJUBLJANA, 2008 - 2009,
 • izračun izkopov in nasutij zemlje in izračun izkopa kamenja in nasutja tampona za dela na celotnem kompleksu ADRIA MOBIL, d.o.o. v  Novem mestu, BEGRAD Črnomelj d.o.o., CGP d.d., GOKOP d.o.o., 2004 - 2005,
 • opazovanje posedanja stavb in ostalih inženirskih objektov, KRKA, d.d., Novo mesto, BEGRAD Črnomelj d.o.o., GPI TEHNIKA D.O.O.,
 • kontrole vertikalnosti stebrov in preklad v REVOZ d.d.,
 • kontrolne meritve vertikalnosti fasad in odstopanje fasad od vertikalnih ravnin na tovarniških kompleksih ADRIA MOBIL, d.o.o. in KRKA, d.d., Novo mesto
 • izvedba popisa nepremičnin v fazi predpopisa za KRKA, d.d., Novo mesto in TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto in TERME KRKA - STRUNJAN, d.o.o..
 • izdelava predhodnih načrtov parcelacij in vpisov stavb za splošne pogoje prodaje, BEGRAD, d.d., REAL, d.o.o. Novo mesto, SPINA NOVO MESTO d.o.o., GPI TEHNIKA D.O.O., ARHITEKTON, d.o.o., Novo mesto, DOLNOV, d.o.o. (Kranj)

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe