Geodetski nadzor

Geodetski nadzor in spremljanje gradnje objektov

 

► kontrolne meritve točnosti gradnje in montaže
 

► izračun izkopov in nasutij po metodi prečnih prerezov
 

► opazovanje izkopa pozameznih kategorij zemljišča in njihov izračun volumnov
 

► hitri izračuni volumnov (metoda prizem)

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe