FAQ

Pogosta vprašanja
 

Katere podatke potrebujem za naročilo geodetske storitve?
Vse je zelo poenostavljeno, če imate pri sebi številko parcele in ime katastrske občine.
 

Kaj je mejna obravnava?
Mejna obravnava je terenski del postopka ureditve meje. Na njem so prisotni lastnik parcele (naročnik), vsi lastniki sosednjih parcel ter geodet, ki vodi mejno obravnavo. Lastniki pokažejo mejo, geodet pa pokaže predlagano mejo.  
 

Meja po podatkih zemljiškega katastra?
Udomačen izraz za mejo po podatkih zemljiškega katastra je katastrska meja. Meja po podatkih zemljiškega katastra predstavlja mejo, ki jo sestavlja mozaik podatkov: zadnjih vpisanih podatkov in arhiva. Katastrska meja je tista meja, ki jo geodet predlaga v naravi (predlagana meja).
 

Kaj je urejena meja, urejena površina?
Urejena meja je tista, ki je urejena skladno s določili ZEN-a in odločbo, s katero je postala dokončna. Meje določene v sodnem postopku so prav tako urejene. Površina parcele je urejena, ko ima urejene vse meje. Urejena meja se običajno razlikuje od predhodne površine parcele v uradnih evidencah.  Razlike so negativne ali pozitivne. Urejena meja, parcela in površina  je v evidencah posebej označena. Zato nas morate kupci razumeti, ko vas "silimo", da pred nakupom zahtevate ureditev mej parcele. Površine odstopajo tudi do 15%.
 

Kaj potrebujem za začetek gradnje?
Za graditev manj zahtevnega objekta (Več informacij na povezavi) (hiše, zidanice, gospodarsko poslopje, poslovna stavba) je osnova geodetski načrt, posnetek, ki ga izdela geodetsko podjetje. Pogoji za graditev so navedeni v lokacijski informaciji, ki se jo naroči na občini. Lastnik na občino poda vlogo za lokacijsko informacijo. Sledi izbira projektanta, arhitekta, ki izdelata projekt za PGD, PZI.
 

Črna gradnja?
Podobno kot začetek gradnje, le še nekaj več denarja za kazni potrebujete. Seveda, vaša cvetka mora biti znotraj dovoljenih določil opredeljenih v lokacijski informaciji.


Kaj storiti, če dvomim v verodostojnost, položaj mejnika?
Svetujemo vam pogovor s sosedom. Če se pri pogovoru vrtita, kot mačka okoli vrele kaše, je čas, da nas pokličete. Pregledali bomo stanje podatkov in izvedli ustrezni postopek (ureditev meje, označitev meje v naravi).


Kaj, če se mejne obravnave ne moram udeležiti?
Na hrbtni strani vabila je pooblastilo, ki ga podpiše lastnik. S pooblastilom lahko lastnik pooblasti polnoletno poslovno opravilno osebo.


Želim prodati, odtujiti samo del parcele.
Potreben je postopek parcelacije. Parcelacijska linija mora potekate iz urejene meje parcele, zato je običajno potrebo predhodno urediti tudi mejo parcele. Lastništvo na tako pridobljenih novih parcelah je še nespremenjeno.


Kdaj se spremeni lastništvo na parcelah?
Po parcelaciji je potrebno pri notarju, odvetniku, ali nepremičninskemu agentu opraviti pravni posel.


Zakaj spremeniti boniteto zemljišča?
Bonitetne točke zemljišča vplivajo na višino odškodnine pri plačilu spremembe namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča. Boniteta vpliva na posplošeno tržno vrednost kmetijskega, gozdnega zemljišča. Boniteta poleg dejanske rabe zemljišča vpliva na izračun katastrskega dohodka. S tem vprašanjem vas ne napeljujemo na kategorično spremembo bonitete zemljišča, ampak zgolj preverbo ustreznosti bonitete zemljišča!


Podatki o lastništvu?
Podatke o lastništvu črpa geodetsko podjetje iz zemljiške knjige. Podatki so javno dostopni. V primeru, da teče postopek prenosa lastništva na zemljiški knjigi (dejavnost je označena s plombo), geodet upošteva predvidene nove lastnike kot pridobitelje.
 

Kaj je plomba?
Plomba je pomožen vpis, s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni odločilo.

 

Kontakt


Geodet d.o.o.
Kolodvorska ulica 4
8000 Novo mesto

Tel: 07 33 22 409,
07 33 82 460
Faks: 07 33 82 461
Mobi: 040 504 365
E-pošta: info@geodetnm.si

© 2016 GEODET d.o.o., Novo mesto, Vse pravice pridržane | Pogoji Uporabe